Klihová barva

Prášková temperová barva pro stĕny a stropy odolná vůči otĕru, bez rozpouštedel 3 kg pro cca 20 qm.

 

6 x 3,0 kg - Pytel, EAN 100004

klihova barva