Fasádní barva

Disperzní barva pro vnĕjší i vnitří použití, odolná vůci povĕtrnostním vlivům a otĕru, dle DIN EN 13300.

 

fasadni barva